Home

 

Panel discussion on art in real estate projects on 22 May

22 May: Panel discussion on art in real estate projects

Conversations | Rum för samtal
22 May–4 June (please note that the gallery is closed Saturday 23 May)
A series of seminars and talks will be held at the gallery during the final weeks of the spring season. A number of representatives from different parts of the art community and related areas have been invited to give seminars and talks on topics such as art collecting, art in real estate projects and how art may be integrated in modern business education. The talks will be held in Swedish. A the same time, we are showing a selection of works by gallery artists.

Med början den 22 maj blir galleriet ett rum för samtal och föredrag kring konst. Aktörer från konstbranschen och näraliggande verksamheter har bjudits in för att diskutera konstsamlande, konst i fastighetsprojekt, och hur konst kan integreras i ekonomiutbildning. Samtalen hålls på svenska. I galleriet och back office visar vi ett urval av verk av galleriets konstnärer.

Programmet är öppet för alla men antalet platser är begränsade. Läs mer om programmen här. Anmäl dig gärna till info@chgallery.se.

Att bygga med konst? – paneldiskussion som ägde rum fredagsmorgonen den 22 maj
I bygg- och fastighetsbranschen finns potential att arbeta mer med konst och konstnärlig gestaltning. Inom stat, region och kommun har enprocentsregeln varit ett styrinstrument, även om efterlevnaden idag varierar. Hur kan vi öka närvaron av konst och konstnärlig utsmyckning i fastighetsprojekt i den privata sfären? Vilka är möjligheterna och hinder på vägen? Hur kan fastighetsentreprenörer/-utvecklare, arkitekter och konstvärlden samarbeta bättre?

I panelen:
Bolle Tham, arkitekt, Tham & Videgård Arkitekter
Jens Linderstam, Chef Aberdeen Retail Property Management
Daniel Markström, Arkitekturchef och Projektchef, Humlegården Fastigheter
Sonja Larsson, konstnär
Olof Karlsson, planarkitekt, Stadsbyggnadsenheten Botkyrka kommun
Martin Ålund, konstnär och konstrådgivare offentlig konst
Moderator: Cecilia Hillström