"Den itusågade damen tittar tillbaka"

Cecilia Blomberg, SR P1 Kultur, 14 October 2020
Listen here (starting 10:20 into the program).